Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Apr 20, 2016

Târg de educație sanitară și ecologică în satul Viziru 
 
Primaria comunei Viziru, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, implementeaza proiectul “CENTRULUI EDUCATIONAL COMUNITAR VIZIRU", numar contract de finantare 232/14.11.2014/ SEE. Proiectul beneficiaza si de sprijinul membrilor Grupului de Initiativa Locala „AVEN AMENTZA” Viziru.
 
Proiectul este finantat in Apelul LOCAL din cadrul programului R010, „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European(SEE) 2009-2014.
 
In perioada Martie-Aprilie 2016, în cadrul Centrului Educational Comunitar Viziru, Cladirea C1, Strada Brailei, nr.124, Judetul Braila, se va desfasura „Campanie de educatie sanitara si ecologica”.
 
Cei doi responsabili ai partenerului împreună cu beneficiarul vor organiza un târg de educație sanitară și ecologică în satul Viziru, eveniment deschis întregii comunități. In cadrul târgului, voluntarii (elevi ai școlilor cu profil medical) vor măsura tensiunea arterială și nivelul glicemiei iar medicul va face recomandări persoanelor evaluate, încurajând înscrirea acestora  și a copiilor lor la medicul de familie.
 
Scopul campaniei este acela de a informa și conștientiza comunitatea privind: igienă alimentară și a locuinței; nutriția; menținerea stării de sănătate; efectuarea controalelor medicale; prevenirea accidentelor copiilor; prevenirea consumului de droguri și alcool; măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu boli cu transmitere sexuală; folosirii metodelor de contracepție; dar și importanța projecției mediului înconjurător.
 
Rezultat: - membri ai comunității vor fi informati cu privire la educatia sanitara si ecologica;
 
Impact: - Schimbarea atitudinii părinților/tutorilor copiilor/tinerilor aflați în situatii de risc, în special de etnie romă, alți membri ai comunității față de rolul și importanța educației sanitara si ecologica.
 
Detalii suplimentare cu privire la implementarea proiectului se pot obtine de la Primaria Comunei Viziru, date de contact: tel:0239/666400, sau e-mail: secretariat@primariaviziru.ro
 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;
 
Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finantat din Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;
 
 

Back to Top