Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Mar 3, 2016

Activitati în cadrul Centrului Educational Comunitar Viziru 
 
Primaria comunei Viziru, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, implementeaza proiectul “CENTRULUI EDUCATIONAL COMUNITAR VIZIRU", numar contract de finantare 232/14.11.2014/ SEE. Proiectul beneficiaza si de sprijinul membrilor Grupului de Initiativa Locala „AVEN AMENTZA” Viziru.
 
Proiectul este finantat in Apelul LOCAL din cadrul programului R010, „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European(SEE) 2009-2014.
 
Activitati în cadrul Centrului Educational Comunitar Viziru, Cladirea C1, Strada Brailei, nr.124, Judetul Braila, ce vor fi derulate pe perioada de implementare a proiectului.
Copiii aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă din centru și nu numai, vor veni în centru, după finalizarea orelor de școală, vor respecta regulile de igienă,   vor servi masa după care își vor face temele pentru ziua următoare supravegheați de personalul didactic și cu implicarea părinților copiilor și a voluntarilor. Copiii vor fi ajutați și îndrumați în realizarea temelor, a altor exerciții suplimentare și vor beneficia de recapitulări ale materiilor studiate pentru reducerea carențelor. După finalizarea temelor copii vor fi implicați în diverse activități extracurriculare/de petrecere a timpului liber  creativ-distractive, de cunoaștere, de socializare, de dezvoltare personală și apartenență la grup. Părinților copiilor și voluntarii vor participa la activități de curățenie, confecționare material didactic, supravegherea copiilor în timpul mesei, asigurarea igienei personale a copiilor înainte și după servirea mesei.
Furnizarea serviciilor de educație „școală după școală” se va desfășura zilnic (luni-vineri) în intervalul orar 12:00-16:00. La aceste ore vor participa în medie 25 copii/clasă. Clasele înființate vor grupa copii în funcție de ciclu de învățământ: 1 clasă cu preșcolari, 1 clasă pentru ciclu primar și una pentru gimnazial.
 
Scopul: Activitățile formale, informale și non-formale organizate vor contribui la: dobândirea abilităților de viață, dezvoltarea personală și profesională, creșterea stimei de sine, îmbunătățirea relației copil-părinte și valorificarea talentelor.
Categorii de activitățile extracurriculare care se vor fi organizate în centru:  cursuri de instruire; ateliere de creație; activități și competiții sportive; spectacole; concursuri; vizionări de filme educative; activități non-formale desfășurate in cadrul bibliotecii și nu numai.
Domeniile vizate sunt: literatură, arte vizuale (desen, pictură, film etc.), inițiere în utilizarea calculatorului, sport, ecologie și protecția mediului, sănătate și stil de viață sănătos, obiceiuri tradiționale, muzică și dans, despre viața de familie, voluntariat, educația părinților, educație rutieră, abilități de viață și educație civică. Totodată va fi valorificată și vecinătatea cu stadionul Viziru.  La aceste activități vor participa în primul rând copii din centru, familiile acestora dar și alti membri ai comunității.
 
Detalii suplimentare cu privire la implementarea proiectului se pot obtine de la Primaria Comunei Viziru, date de contact: tel:0239/666400, sau e-mail: secretariat@primariaviziru.ro
 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;
 
Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finantat din Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;
 
 

Back to Top