Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jan 18, 2016

Campaniei de informare pentru conștientizarea nevoii de educație 
 
Primaria comunei Viziru, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, implementeaza proiectul “CENTRULUI EDUCATIONAL COMUNITAR VIZIRU", numar contract de finantare 232/14.11.2014/ SEE. Proiectul beneficiaza si de sprijinul membrilor Grupului de Initiativa Locala „AVEN AMENTZA” Viziru.
 
Proiectul este finantat in Apelul LOCAL din cadrul programului R010, „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European(SEE) 2009-2014.
 
In data de, 20.01.2016, incepand cu orele 12.30, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, va avea loc deschiderea Campaniei de informare pentru conștientizarea nevoii de educație.
 
Activitatea constă în organizarea a 3 intalniri, cu minim 30 parinti ai copiilor aflați în situații de risc, în special de etnie romă, și  cu alți membri din comunităte, în scopul conștientizării acestora de importanța participării la educație.
Campania se va focaliza pe problemele specifice copiilor cu accent pe: dreptul la educație, importanța școlarizării, protecția socială și protecția copiilor, comunicarea cu copii, importanța jocului în dezvoltarea copilului, consecințe ale neglijării copilului, obligațiile părinților, consecințe ale abandonului școlar, violență în familie, etc.
Periodic vor avea loc întălniri cu părinții copiilor care beneficiază de servicii în centru. În cadrul întălnirilor accentul va fi pus, în special, pe înformarea părinților cu privire la rezultatele copiilor în vederea formarea de atitudini pozitive și de practici corecte necesare pentru educarea și îngrijirea copiilor cu implicarea instituțiilor publice locale.
Cei doi responsabili ai partenerului vor organiza designul campaniei si vor livra informațiile către participanți.
Obiectivul campaniei consta in Creșterea nivelului de conștientizare privind importanța educației, menținerii sănătății și protejării mediului pentru părinți/tutori ai copiilor/copii și tineri în situații de risc/alți membri ai comunității locale din sat Viziru, județul Brăila.
Rezultat: - membri ai comunității vor beneficia de informații cu privire la educație, sănătate și protecția mediului;
Impact: - Schimbarea atitudinii părinților/tutorilor copiilor/tinerilor aflați în situatii de risc, în special de etnie romă, alți membri ai comunității față de rolul și importanța educației, sănătății și protecției mediului
 
 
 
Prin organizarea campaniei de informare pentru părinți/tutori ai copiilor/copii și tineri în situații de risc/alți membri ai comunității locale proiectul contribuie la rezultatele programului: îmbunătățirea frecvenței școlare, creșterea nivelului de conștientizare privind importanța educației, menținerea sănătății cetățenilor și protecției mediului înconjurător etc
Detalii suplimentare cu privire la implementarea proiectului se pot obtine de la domnul Veicu Radu, coordonator proiect din partea Primariei comunei Viziru, date de contact: tel:0239/666400, 0752.442.862 sau e-mail: secretariat@primariaviziru.ro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;
 
Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finantat din Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;
 
 

Back to Top