Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Dec 22, 2015

Inchidere curs de instruire 

Primaria comunei Viziru, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, implementeaza proiectul “CENTRULUI EDUCATIONAL COMUNITAR VIZIRU", numar contract de finantare 232/14.11.2014/ SEE. Proiectul beneficiaza si de sprijinul membrilor Grupului de Initiativa Locala „AVEN AMENTZA” Viziru.

 

Proiectul este finantat in Apelul LOCAL din cadrul programului R010, „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European(SEE) 2009-2014.

 

In data de, 22.12.2015, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, va avea loc inchiderea cursului de instruire în metode de educație non-formală pentru personalul care lucrează/furnizeză servicii copiilor în situații de risc, inclusiv copii de etnie romă in cadrul proiectului.

 

In cadrul cursului organizat, participantii si-au insusit metode de educație non-formale care pot fi aplicate copiilor în situații de risc, inclusiv copii de etnie romă. Metodele de educație vor ajuta persoanele participante să construiască și să desfășoare, ulterior, activități extracurriculare care vor contribui la dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor. Design-ul cursului și  instrumentele de lucru livrate in perioada 16.12.2015-22.12.2015, au raspuns cerintelor si asteptarilor celor 10 personal/profesionişti/voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi tineri care fac parte din grupurile ţintă principale.

 

Detalii suplimentare cu privire la implementarea proiectului se pot obtine de la domnul Veicu Radu, coordonator proiect din partea Primariei comunei Viziru, date de contact: tel:0239/666400, 0752.442.862 sau e-mail: secretariat@primariaviziru.ro

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;

  

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finantat din Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;

Back to Top