Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Nov 16, 2015

Comunicat de presa CONFERINTA DE LANSARE PROIECTComunicat de presa

CONFERINTA DE LANSARE PROIECT

„Centrul Educational Comunitar Viziru”

 

Luni, 16.11.2015, începând cu orele 11, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, va avea  loc Conferința de deschidere a proiectului “CENTRULUI EDUCATIONAL COMUNITAR VIZIRU", numar contract de finantare 232/14.11.2014/ SEE.

Proiectul este finantat in Apelul LOCAL din cadrul programului R010, „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European(SEE) 2009-2014.

Promotorul de proiect si beneficiarul finantarii este primaria comunei Viziru, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila. Proiectul beneficiaza si de sprijinul membrilor Grupului de Initiativa Locala „AVEN AMENTZA” Viziru.

Obiectivul principal al proiectului vizeaza o abordare integrată, facilitând concomitent accesul și participarea copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, precum și a familiilor acestora la: educaţie, asistență medicală primară, hrană, instruire, la activități extra-curriculare/de petrecere a timpului liber, creşterea nivelului de pregătire pentru şcoală, îmbunătățirea frecvenței școlare, diminuarea riscului de abandon şcolar, înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor și a importanței menținerii stării de sănătate precum și creșterea gradului de instruire a personalului care lucrează/furnizează servicii copiilor în situații de risc, inclusiv de etnie romă și a tinerilor în situații de risc pentru îmbunătățirea și dobandirea de noi abilități și competențe necesare, în contextul actual, pe piața muncii.

Finantarea nerambursare de care beneficiaza proiectul este in valoare de 703.273,00 lei din care 597.782,05 lei grant SEE si 105.490,95 lei cofinatarea primariei comunei Viziru, perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (noiembrie 2014-aprilie 2016), care va determina rezultate pozitive asupra întregi comunități.

Centrul Educațional Comunitar Viziru funcționeaza în cladirea C1-Sala de festivități, situată în comuna Viziru, judetul Braila, pe strada Brăilei, nr. 124. Clădirea aflata în proprietatea Consiliului Local Viziru.

In urma lucrărilor de reabilitare și extindere, Centrul are o suprafață de 417 mp, pe un singur nivel-parter. Centrul este unul modern, în care copiii vor beneficia de servicii de educație tip „școală după școală”, servicii de asistență medicală primară și de activități extracurriculare/de petrecere a timpului liber.

Grupul tinta vizat de proiect este format din :

-          75 copii aflați  în situații de risc, cu vârsta între 3-15 ani, beneficiază direct de servicii  integrate (educație, asistență medicală primara, hrană și activități extra-curriculare/de petrecere a timpului liber) în cadrul Centrului

-          20 de tineri aflați în situații de risc instruiți în utilizarea calculatorului

-          200 membri ai comunității vor beneficia de informații cu privire la educație, sănătate și protecția mediului;

La conferinţa de lansare a proiectului participă ca invitaţi firme și instituţii, societatea civila, presa, publicul larg si urmează să aibă loc discuţii despre activitatile proiectului, obiective, indicatori, rezultate, si detalii despre parteneri implicati, in scopul diseminarii de informatii utile si necesare promovarii si informarii tuturor persoanelor interesate in mod direct sau indirect de implementarea acestui proiect.

Detalii suplimentare cu privire la implementarea proiectului se pot obtine de la domnul Veicu Radu, coordonator proiect din partea Primariei comunei Viziru, date de contact: tel:0239/666400, 0752.442.862 sau e-mail: secretariat@primariaviziru.ro

 

Data publicarii:

16.11.2015                

    

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finantat din Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;

 

 

 

Back to Top