Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Oct 23, 2015

Conferinta de inchidere a proiectului "DE LA TEORIE LA PRACTICA" 

 
Asociaţia „Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila anunță finalizarea proiectului „DE LA TEORIE LA PRACTICĂ” – POSDRU/161/2.1/G/133595, implementat în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca și Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila.
 
Conferința de închidere a proiectului va avea loc luni, 26 octombrie 2015, începând cu ora 11:00 la sediul Asociaţiei „Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila, Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, Staţiunea Lacu-Sărat, judeţul Brăila.
 
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 18 luni şi a fost confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă”.
 
Proiectul a demarat în data de 29.04.2014 și pe durata celor 18 luni de implementare și-a atins obiectivul pentru care a fost realizat și anume acela de a facilita accesul și integrarea viitorilor absolvenți de liceu pe piața muncii prin derularea de programe integrate.
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.323.151,67 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 1.296.688,64 lei, iar contribuția beneficiarului este de 26.463,03 lei.
 
Contact:
Catalin SERBAN, responsabil implementare, monitorizare, informare
Asociaţia C.I.D.I.E.D.D. Brăila
Tel/Fax: 0239 652 706 / 0239 652 707
E-mail: catalin.serban@infocid.ro

Back to Top