Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 1, 2015

Locatii implementare activitati - luna septembrie 2015 

Conform Instructiunii AM POSDRU nr. 103/18.03.2015, Asociatia "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila, in calitate de beneficiar al proiectului "DE LA TEORIE LA PRACTICA" - POSDRU/161/2.1/G/133595, publica informatii actualizate privind activitatile relevante care se vor desfasura in luna septembrie 2015.
 

Anexa 8 - Septembrie 2015

Back to Top