Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Aug 21, 2015

Finalizare proiect „Edu C.A.T. – Calitate, Asistență, Training în educație” POSDRU 154/1.1/G/141306 
INVESTESTE IN OAMENI!
„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
 

Asociaţia „Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila anunță finalizarea proiectului „Edu C.A.T. – Calitate, Asistență, Training în educație” - POSDRU/154/1.1/G/141306. Conferința de incheiere a proiectului va avea loc joi, 27 august 2015 cu începere de la ora 12.00, la sediul Asociației C.I.D.I.E.D.D. Brăila, Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila.

Proiectul a fost confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”.

Proiectul a demarat in 01.05.2014 si pe durata celor 16 luni de implementare si-a atins indicatorii si obiectivul pentru care a fost realizat si anume acela de a îmbunătăți accesul și participarea la educație și formare de calitate în sprijinul creșterii economice și a societății bazate pe cunoaștere, prin maximizarea potențialului personal și profesional al membrilor grupului țintă.

Valoarea totală a proiectului este 781.935,10 lei, valoarea finanțării nerambursabile acordate din FSE și din Bugetul Național este de 766.296,40 lei, iar valoarea contribuției beneficiarului este 15.638,70 lei.

Pentru informatii suplimentare cu privire la Conferința de incheiere și implementarea proiectului „Edu C.A.T. – Calitate, Asistenta, Training in educatie” – POSDRU /154/1.1/G/141306, va puteti adresa d-lui Sandu Costel Sorin, manager proiect (telefon 0239.652706/0239.652707,  e-mail: cid.braila@infocid.ro). Informatii suplimentare privind Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obtine pe site-ul Internet al OIPOSDRU MECS: www.posdru.edu.ro, pe site-ul Internet al Ministerului Fondurilor Europene: www.fonduri-ue.ro. 
 

Back to Top