Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 16, 2015

Anunt achizitie servicii cazare, masa si transportINVESTESTE IN OAMENI!

„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

 
Invitatie de participare
 
AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

Denumire:

Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila

Adresa:

Vila Lacramioara, 817026, Statiunea Lacu-Sarat, Jud. Braila

Tel/fax

+40-239-652707 // +40-239-652706

Web: 

www.infocid.ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
1. Denumire contract/achizitie publica: Prestarea de servicii complete de cazare, masa si transport pentru elevii castigatori desemanti conform metodologiei de evaluare dintre participanti la atelierele nonformale derulate in cadrul proiectului “EDU-CAT-Calitate, Asistenta, Training in educatie”, sub forma unei excursii oferita ca premiu pentru rezultatele obtinute de elevi in cadrul activitatilor derulate si pentru aprofundarea cunostintelor dobandite, pe parcursul a 3 zile (2 nopti), pentru un numar de 20 de personae, in locatia – Piatra Neamt, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
 
2.Cod CPV:98341000-5 – Servicii de cazare; Cod CPV:55300000-3 – Servicii de restaurant si servire a mancarii; Cod CPV:60170000-0 – Servicii de transport
3. Tip contract: Contract de prestari servicii
4. Durata contractului: luna august 2015
5.Sursa de finantare : Proiect “EDU-CAT-Calitate, Asistenta, Training in educatie”, POSDRU/154/1.1/G/141306, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”“, Domeniul Major de interventie 1.1: „Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”.

 

anunt achizitie

caiet de sarcini

Back to Top