Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 8, 2015

CASTIGATORI PROIECTE DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALAINVESTESTE IN OAMENI!

„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

 

In cadrul proiectului „Edu C.A.T. – Calitate, Asistenta, Training in  educatie” – POSDRU /154/1.1/G/141306,  260 elevi de liceu braileni din mediul urban si mic urban, au participat la programe de cetatenie activa si educatie nonformala (ateliere nonformale) in vederea integrarii cu succes in viata sociala, a formarii si dezvoltarii personale, pentru cetatenie activa, munca si incluziune sociala.  
Fiecare sesiune de ateliere nonformale s-a finalizat cu prezentarea de catre echipele de  elevi a proiectelor de dezvoltare antreprenoriala elaborate. Proiectele realizate de elevi au fost evaluate si cele mai bune proiecte, desemnate castigatoare, din 52 de proiecte elaborate, sunt:
Locul I: proiectul Plantatia de nuci -  LICEUL TEORETIC C. ANGELESCU IANCA - 100p
Locul II: proiectul Club de dans -  LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA -  99p
Locul III: proiectul Cantina -  LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BRAILA - 97p
Locul IV: proiectul Galeria de arta - LICEULUI DE ARTA HARICLEA DARCLEE BRAILA -   96p
Proiectele castigatoare vor fi premiate cu o excursie de 3 zile, care se va organiza in perioada 01-15 august 2015.
Astfel, 20 de elevi, care au fost implicati in elaborarea celor patru proiecte castigatoare, vor fi recompensati si vor avea posibilitatea de a aprofunda cunostintele acumulate.

Back to Top