Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

May 29, 2015

PROGRAMUL “LEADER COACH” (mai 2015) 
INVESTESTE IN OAMENI!
„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
 
 

In cadrul proiectului „Edu C.A.T. – Calitate, Asistenta, Training in  educatie” – POSDRU /154/1.1/G/141306, in luna aprilie 2015,  a continuat derularea PROGRAMULUI DE FORMARE “LEADER COACH” pentru persoane cu functii de conducere/monitorizare/evaluare/control din ISJ/structuri locale subordonate MECȘ/unitati de invatamant.

Pe parcursul lunii mai 2015, au fost programate, organizate si desfasurate cate 7 sesiuni de peer coaching individual de catre fiecare participant.

Insusirea principiilor si competentelor de coaching a continuat in cadrul celui de-al treilea modul al programului de formare derulat pe parcursul a 15 ore de training in perioada 26 – 27 mai 2015 si 12 sesiuni sesiuni de coaching individual in data de 28 mai 2015.

Totodata, intalnirile lunii mai au oferit ocazia evidentierii si dezbaterii progreselor inregistrate pe parcursul proiectelor individuale de coaching in mediul preuniversitar, cat si definirea structurii prezentarii fiecarui proiect individual al beneficiarilor acestui program.

Back to Top