Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Mar 31, 2015

PERIOADA DE PREGATIRE TEORETICA A ELEVILOR ANGAJATI IN FIRMELE DE EXERCITIU A AJUNS LA FINAL 

Prima etapa importanta a activitatii de organizare si functionare a firmelor de exercitiu in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA” – POSDRU/161/2.1/G/133595 a ajuns la final. Pregatirea teoretica a elevilor angajati in firmele de exercitiu reprezinta stalpul de rezistenta pe care se va sprijini desfasurarea activitatilor practice ce vor urma in perioada imediat urmatoare.
 
In cadrul etapei de pregatire teoretica au fost furnizate informatii relevante pentru organizarea si functionarea eficienta a unei firme de exercitiu/reale. Acestea au fost livrate catre elevi prin intermediul prezentarilor interactive, cum ar fi:
 • Ce este Firma de exerciţiu?
 • Care este scopul Firmei de exerciţiu
 • Diferenţa dintre Firma de exerciţiu şi firma reală
 • Rolul Firmei de exerciţiu
 • Sarcinile elevilor în FE
 • Rolul profesorului coordonator în FE
 • Exemple de bune practici din alte firme de exercitiu inregistrate in ROCT,
 
dar si sub forma de documente suport:
 • Fisa de post
 • Organigrama firmei de exercitiu
 • Departamentele si atributiile pentru fiecare departament
 • Actul constitutiv al firmei de exercitiu
 • Cerere de inregistrare si autorizare a functionarii
 • Declaraţie pe proprie răspundere dată de: fondatori; administratori; cenzori, din care rezultă că fiecare declarant îndeplineşte condiţiile legale pentru deţinerea şi exercitarea calităţii pe care o are în firma de exerciţiu
 • Dovada sediu
 • Dovada capital social
 • Dovada achitarii taxelor de constituire.
 
Mai mult de atat, elevilor le-au fost prezentate aspecte privind:
 • Inaugurarea firmelor de exercitiu
 • Lucrari realizate dupa infiintarea firmelor de exercitiu – achizitii, vanzari, marketing, secretariat, personal, contabilitate
 • Lucrari realizate la predarea firmei de exercitiu
 • Stabilirea necesarului de personal
 • Recrutarea personaului
 • Documente specifice compartimentelor
 • Jurnalul firmei de exercitiu
 • Derularea tranzactiilor
 • Derularea procedurilor de achizitie
 • Procesarea unei comenzi
 • Lista de control pentru organizarea unui targ al firmelor de exercitiu.
 
Toate aceste informatii reprezinta un bagaj teoretic deosebit de important pentru tinerii interesati de modul in care se desfasoara activitatea intr-o firma reala. Cunostintele acumulate de elevii angajati in firmele de exercitiu vor fi utilizate mai departe in cadrul etapei de pregatire practica, etapa menita sa consolideze asimilarea notiunilor relevante pentru managementul tehnic si financiar al unei afaceri si sa stimuleze cultivarea spiritului antreprenorial in randul membrilor grupului tinta vizat prin prezentul proiect.

Back to Top