Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Apr 30, 2015

PROGRAMUL “LEADER COACH” (aprilie 2015)INVESTESTE IN OAMENI!
„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
 
In cadrul proiectului „Edu C.A.T. – Calitate, Asistenta, Training in  educatie” – POSDRU /154/1.1/G/141306, in luna aprilie 2015,  a continuat derularea PROGRAMULUI DE FORMARE “LEADER COACH” pentru persoane cu functii de conducere/monitorizare/evaluare/control din ISJ/structuri locale subordonate MECȘ/unitati de invatamant.
Pe parcursul lunii aprilie 2015, urmare a definirii temelor de proiect au fost programate, organizate si desfasurate cate 7 sesiuni de peer coaching individual de catre fiecare participant.
Insusirea principiilor si competentelor de coaching a continuat in cadrul celui de-al doilea modul al programului de formare derulat pe parcursul a 15 ore de training in perioada 28 – 29 aprilie 2015 si 12 sesiuni sesiuni de coaching individual in data de 30 aprilie 2015.

Back to Top