Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Mar 21, 2015

PROGRAMUL ,,LEADER COACH” destinat persoanelor cu functii de conducere/monitorizare/evaluare/control din invatamantul preuniversitarINVESTESTE IN OAMENI!
„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
 

In cadrul proiectului „Edu C.A.T. – Calitate, Asistenta, Training in  educatie” – POSDRU /154/1.1/G/141306, Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila organizeaza PROGRAMUL DE FORMARE “LEADER COACH” pentru 16 persoane (2 grupe x 8 persoane) cu functii de conducere/monitorizare/evaluare/control din ISJ/structuri locale subordonate MECȘ/unitati de invatamant.

Scopul programului de formare il reprezinta insusirea principiilor si competentelor de coaching, promovarea culturii organizationale de coaching in scoli prin dezvoltarea de parteneriate reale si durabile intre profesori, elevi, parinti, inspectorate si toti factorii care pot sprijini procesul de transformare a invatamantului preuniversitar. In urma parcurgerii programului de formare, participantii vor obtine diplome de absolvire recunoscute de Federatia Internationala de Coaching (ICF).

Programul ,,LEADER COACH” a demarat in 5 martie 2015, cu selectia participantilor, la sediul Asociatiei C.I.D.I.E.D.D Braila si se va derula incepand din 24 martie 2015 pana in august 2015.

Pentru informații suplimentare privind Programul ,,LEADER COACH”  si proiectul „Edu C.A.T. – Calitate, Asistenta, Training in  educatie” – POSDRU /154/1.1/G/141306, va puteti adresa Asociatiei „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, Aleea Centrala, Vila Lacramioara, Statiunea Lacu Sarat, judetul Braila, telefon 0239.652706/0239.652707, e-mail: cid.braila@infocid.ro (persoane de contact: Valeria-Florența Țandără-expert informare-promovare si organizare evenimente si Mitea Mihaela-expert organizare cursuri si ateliere nonformale). Informatii suplimentare privind Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obtine pe site-ul Internet al OIPOSDRU MECȘ: www.posdru.edu.ro, pe site-ul Internet al Ministerului Fondurilor Europene: www.fonduri-ue.ro. 

Back to Top