Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jan 15, 2015

"DE LA TEORIE LA PRACTICA" PRIN FIRMA DE EXERCITIU 

“DE LA TEORIE LA PRACTICA” PRIN FIRMELE DE EXERCITIU

 

 

In contextul dezvoltarii unei societati competitive, bazate pe cunoastere, dezvoltarea capitalului uman a devenit o prioritate strategica atat la nivel european cat si la nivel national. Aruncand o scurta privire asupra ratei de somaj in randul tinerilor din Romania se poate observa pragul alarmant pe care aceasta l-a atins, fiind opus directiei de crestere a ratei de ocupare propusa prin majoritatea strategiilor europene, nationale, regionale si locale.
 
Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila”, prin proiectul “DE LA TEORIE LA PRACTICA” - POSDRU/161/2.1/G/133595, raspunde provocarii de a facilita insertia pe piata muncii pentru 120 de elevi din cadrul celor doua licee cu profil tehnologic partenere in acest demers, Liceul Tehnologic “Nicolae Oncescu” Ianca si Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Braila. Masura principala pe care se bazeaza atingerea acestui obiectiv consta in implementarea unui concept relativ nou de invatare denumit “Firma de exercitiu”.
 
Firma de exercitiu urmareste dezvoltarea competentelor si spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firma reala. Aplicand acest concept elevul va beneficia de o invatare activa, bazata pe practica in urma careia va dobandi si aprofunda cunostinte care nu se gasesc in curriculum-ul obligatoriu, se va familiariza cu lucrul in echipa, asumarea responsabilitatilor, luarea deciziilor, intelegerea si punerea in aplicare a sarcinilor de lucru prevazute in fisa de post, va realiza parteneriate cu alte firme de exercitiu din tara dezvoltand relatii de afaceri similare cu cele din economia reala. Mai mult de atat, elevii vor invata sa gestioneze situatii complicate generate de luarea unor decizii gresite care in mediul de afaceri real pot pune in pericol propria firma.
 
In cadrul celor 10 firme de exercitiu infiintate prin proiectul “DE LA TEORIE LA PRACTICA” elevii se vor familiariza cu cerintele si responsabilitatile fiecarui post din componenta firmei pentru a le facilita acestora gasirea unui loc de munca, dar si reducerea timpului de acomodare dupa angajare.
 
In vederea imbogatirii portofoliului propriu, dar si pentru a-si largi orizonturile in ceea ce priveste mediul de afaceri si contactul cu ceilalti actori prezenti pe scena economiei virtuale si reale, elevii vor participa la targuri ale firmelor de exercitiu organizate la nivel national.
 
De asemenea, pentru asigurarea bunei desfasurari a orelor de teorie si practica, beneficiarul proiectului impreuna cu partenerii au amenajat si dotat corespunzator, cu echipamentele achizitionate prin proiect, doua cabinete ale firmelor de exercitiu. Prin intermediul softurilor informationale dedicate tipurilor de activitati derulate in cadrul unei firme, elevii se vor ralia cerintelor actuale in materie de contabilitate, gestiune, marketing si administratie-secretariat.
 
Elevii angajati vor beneficia de o instruire profesionala de cea mai buna calitate din partea cadrelor didactice certificate in metoda de invatare prin firma de exercitiu. Acestia vor realiza, sub indrumarea profesorilor coordonatori, diferite proiecte, planuri de afaceri si isi vor promova produsele si serviciile oferite de firmele acestora.
 
Pentru a asigura suportul necesar angajatilor din firmele de exercitiu, expertii consiliere si orientare profesionala vor furniza elevilor informatii privind evolutia carierei si vor oferi indrumare in luarea deciziilor si alegerea postului care se pliaza cel mai bine pentru fiecare individ in parte. De asemenea, consilierii vor oferi elevilor angajati informatii privind dinamica pietei muncii, ofertele de educatie si formare profesionala, oferta locurilor de munca si alte elemente necesare tranzitiei de la scoala la viata activa.

Back to Top