Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Feb 17, 2014

Consiliere și orientare



Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru 140 persoane vulnerabile în vederea participării la programe de formare profesională este o altă activitate planificată a proiectului „Incluși în viitor”, POSDRU 117/6.2/G/124057.
 
Activitatea se va  desfășura în perioada 1 noiembrie 2013- 31 august 2014 și presupune:
 • Identificarea grupului tinta,
 • Identificarea si dezvoltarea instrumentelor necesare consilierii/orientarii,
 • Furnizarea serviciilor de consiliere/orientare.
 
Grupurile vulnerabile vizate  în cadrul activității de consiliere/orientare sunt:
 • 20 persoane de etnie romă,
 • 105 persoane cu dizabilități,
 • 15 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului.
 
Rezultate planificate a fi realizate la finalul implementării acestei activități sunt:
 • 140 persoane vulnerabile identificate,
 • 140 de instrumente și metode de evaluare/consiliere dezvoltate,
 • 7 sesiuni de consiliere/orientare derulate,
 • 140 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare-acces pe piața muncii,
 • 140 chestionare elaborate, diseminate, completate, evaluate,
 • 1 raport de analiza privind necesarul de instruire,
 • 140 de persoane vulnerabile încurajate/capabile pentru folosirea optima a potențialului în vederea integrarii lor în viața activă și în societate,
 • dezvoltarea stimei de sine pentru membrii grupurilor vulnerabile astfel încât să crească șansele acestora de a se integra și menține pe piața muncii.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top