Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Feb 27, 2015

Anunt atribuire servicii catering 
ANUNT ATRIBUIRE LA CONTRACTUL
DE PRESTARI SERVICII CATERING
 
 

I.DATE ACHIZITOR

 

Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila”Braila, CIF 18049511, cu  sediul in Statiunea Lacu Sarat, Vila Lacramioara, Aleea Centrala, Cod Postal 817026, Braila, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 2 : „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii pe piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1.”Tranzitia de la scoala la viata activa”cu titlul „DE LA TEORIE LA  PRACTICA”, POSDRU/161/2.1/G/133595.

 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Obiectul prezentului Contract consta in realizarea, de catre Prestator, a Serviciilor de catering.

Procedura aplicata : Achizitie directa, conform Anexei 2B  din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

 

Prevederile prezentului Contract sunt aplicabile de la data intrarii sale in vigoare, respectiv de la data semnarii sale de catre reprezentantii Partilor, pana la finalizarea proiectului, respectiv 29 octombrie 2015.

 

IV.ATRIBUIREA

 

Ofertantul castigator al contractului de prestari Servicii catering este SC. TREI RANDUNICI SRL Braila.  Valoare achizitiei este 138.560 lei fara TVA.
 
 

Back to Top