Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jan 22, 2015

ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR (reluata) 
INVESTESTE IN OAMENI!
„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
 
 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" prin proiectul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”, nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306, aduce la cunostinta intentia de a achizitiona Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor -Cod CPV 79418000-7

 

anunt de participare

documentatie de atribuire

model contract servicii


Back to Top