Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Nov 26, 2014

Cursul de perfectionare pentru pedagogi sociali, seria I a ajuns la finalAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

În data de 24 noiembrie 2014 s-a finalizat Cursul de perfecționare pentru ocupația Pedagog social. Cursul s-a derulat pe o perioada de 2,5 luni (60 ore pregătire teoretică) și s-a desfășurat la sediul Asociației „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă Brăila”, Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, Stațiunea Lacu Sărat, Brăila.
 
Cursul s-a adresat pedagogilor sociali, angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și a fost organizat în cadrul proiectului „Incluși în viitor”, POSDRU 117/6.2/G/124057.
 
După susținerea examenului de absolvire care va avea loc în data de 27 noiembrie 2014, participantii vor primi diplome acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări, recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top