Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Nov 7, 2014

Anunt achizitie servicii realizare retea LAN



Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, Vila Lacramioara, cod postal 817026, CIF 18049511, beneficiar in cadrul  proiectului       „E-Informare”, Cod SMIS 41005, nr. contract  2 TIC.3.1.1/ 333/ 7/ 30.06.2014, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritară 3 „TIC pentru sectoarele privat si public“, operatiunea 3.1.1. "Sprijin pentru accesul la broadband si la serviciile conexe” – Apelul, aduce la cunostinta intentia de a achizitiona:

 

Servicii de realizare retea LAN
 Cod CPV: 72212219-7
 

Back to Top