Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 17, 2014

Anunt demarare curs florar decorator, seria aII-aAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

În data de 15 septembrie 2014, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila a demarat Cursul de calificare/recalificare nivel I pentru ocupația florar decorator, seria aII-a. Cursul are o durata de 360 de ore (120 ore pregătire teoretică și 240 ore pregătire practică). Pregătirea teoretică se va desfășura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila  iar pregătirea teoretică la sediul Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila – Sera Lacu Sărat.
 
Grupul țintă vizat este format din persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului.
 
La finalul cursului, participantii vor primi diplome acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări, recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top