Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 11, 2014

Primii absolvenți ai cursului de florar decorator pregățiți pentru piața munciiAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Luni, 8 septembrie 2014, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-a desfășurat examenul de absolvire a cursului de calificare de nivel I pentru ocupația florar decorator. La acest curs au participat persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului. În urma absolvirii cursului participanții primesc diplome recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
 
Cursul s-a desfășurat în perioada mai-septembrie 2014 și a fost organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila  în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
În perioada septembrie 2014-august 2015, în cadrul aceluiași proiect vor mai fi organizate și alte cursuri de calificare de nivel I pentru următoarele ocupații: florar decorator, lucrător finisor în construcții și lucrator în estetica și igiena corpului omenesc. La aceste cursuri pot participa doar persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă sau tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului. Cursurile sunt gratuite iar la finalul acestora persoanele care obțin diploma de calificare primesc subvenții.
 
Acte necesare pentru înscrierea la curs sunt următoarele:carte de identitate (copie); certificat de naștere (copie); certificat de căsătorie (copie) (dacă este cazul - numai pentru doamnele/domnii care și-au schimbat numele în urma căsătoriei);ultimul act de studii (original+copie)(se accepta: diploma 12 clase, diploma 8 clase, foaie matricola, diploma bacalaureat, adeverința de studii de la unitatea școlară etc.); actul din care să rezulte starea sănătății beneficiarului și faptul că acesta este apt să urmeze cursul de calificare.
 
Pentru informații suplimentare sau înscriere, vă recomandăm să vă adresați Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila,strada Ghioceilor, nr. 8, Brăila, telefon 0239.677839/0339.401218, e-mail: dgaspcbr@braila.rdsnet.ro (persoana de contact Silvia Gheorghe) sauAsociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, Vila lăcrămioara, Aleea Centrală, stațiunea Lacu Sărat, Brăila, telefon 0239.652706/0239.652707, e-mail: cid.braila@yahoo.com (persoana de contact Adriana Marchidanu).
   

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top