Vizita la Parlamentul European cu multiplicatorii Europe Direct Braila
Campanie de sanatate Europe Direct Braila
Ziua portilor deschise la Europe Direct Braila
1 iunie cu Europe Direct Braila la Zoo
Curs TIA Europe Direct Braila
Activitati europe direct braila
Europe Direct Braila

Drepturile cetatenilor

Drepturi in Uniunea Europeana

Uniunea Europeana doreşte să vă facă cunoscute drepturile pe care le aveţi în calitate de cetăţean european, astfel încât să le puteţi valorifica la maxim în viaţa dumneavoastră cotidiană.

Dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre şi dreptul de a nu fi discriminat pe motiv de cetăţenie
În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, aveţi dreptul de a circula şi de a locui oriunde pe teritoriul UE. Trebuie, însă, să respectaţi unele condiţii. De exemplu, la intrarea în altă ţară a UE, vi se poate cere să arătaţi un act de identitate, iar pentru a pleca în alt stat membru pe o perioadă de peste trei luni, trebuie să îndepliniţi anumite condiţii care diferă în funcţie de motivul deplasării (muncă, studii, etc.).

Dreptul de a alege şi de a candida la alegeri
Când locuiţi în altă ţară din Uniunea Europeana, aveţi dreptul, în calitate de cetăţean al UE, să votaţi şi să candidaţi la alegerile locale şi pentru Parlamentul European organizate în ţara respectivă, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelei ţări.

Dreptul de a adresa petiţii
Dreptul de a adresa petiţii vă permite să transmiteţi Parlamentului European preocupările sau nemulţumirile pe care le aveţi. Puteţi solicita Parlamentului să se ocupe de o nevoie sau de o plângere personală, ori de o problemă de interes public. Subiectul petiţiei trebuie să intre în sfera de activitate a Uniunii Europene şi să vă vizeze direct.

Dreptul de a vă adresa Ombudsmanului European
Pentru plângerile referitoare la „administrarea defectuoasă” de către o instituţie sau un organism al Uniunii Europene, vă puteţi adresa Ombudsmanului European.
De asemenea, puteţi contacta direct instituţiile şi organismele consultative ale Uniunii Europene şi aveţi dreptul de a primi răspuns în oricare dintre cele 23 de limbi oficiale.

Dreptul de a vă bucura de protecţie din partea autorităţilor consulare ale oricărui stat membru, în cazul în care statul al cărui resortisant sunteţi nu este reprezentat în ţara respectivă
Dacă vă aflaţi într-o ţară din afara Uniunea Europeană şi aveţi nevoie de ajutor, aveţi dreptul la protecţie consulară din partea ambasadei sau a consulatului oricărui stat membru al Uniunii Europene, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii statului respectiv. Vi se poate oferi asistenţă în situaţii legate de deces, accident sau îmbolnăvire, arest sau detenţie, acte de violenţă şi repatriere.
Dreptul de a solicita Comisiei să propună noi acte legislative
Iniţiativa cetăţenească europeană vă permite să-i solicitaţi Comisiei Europene să pregătească o propunere de act legislativ. Cererea trebuie să fie semnată de cel puţin un milion de cetăţeni provenind din cel puţin un sfert din statele membre.

Dreptul de a solicita Comisiei Europene să propună noi acte legislative
Iniţiativa cetăţenească europeană vă permite să-i solicitaţi Comisiei Europene să pregătească o propunere de act legislativ. Cererea trebuie să fie semnată de cel puţin un milion de cetăţeni provenind din cel puţin un sfert din statele membre.

Drepturi fundamentale
Uniunea Europeană se bazează pe următoarele valori fundamentale: 
 • demnitatea umană; 
 • libertatea; 
 • democraţia;
 • egalitatea;
 • statul de drept şi respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin unei minorităţi.

Drepturi  transfrontaliere
Studiaţi, lucraţi, călătoriţi, aveți nevoie de ingrijiri medicale, doriți să vă stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene, faceţi cumpărături sau desfăşuraţi activităţi comerciale în străinătate? 
Site-ul Europa ta vă stă la dispoziție, ajutându-vă prin informațiile oferite să vă desfasurați activitățile în alte țări europene, evitând birocrația și eventualele probleme.

 
Carta drepturilor fundamentale 
Afla detalii...

Servicii europene de informare si asistenta

Cetățenii și întreprinderile din Uniunea Europeană trebuie să fie informați în mod corect în privința drepturilor și oportunităților pe care le presupune Uniunea Europeană. Pentru a atinge acest obiectiv Comisia Europeană a înființat o serie de servicii în parteneriat cu mai mulți actori din statele membre. Acestea interacționează cu publicul la nivel național, regional și local, răspunzând cererilor de informații sau asistență. Acestea au un rol important în comunicarea cu cetățenii și cu întreprinderile, dar și în ascultarea opiniilor și adaptarea la nevoile acestora. Fiecare serviciu oferă asistență personalizată într-un anumit domeniu, de la furnizarea de informații generale privind Uniunea Europeană la aspecte specifice, precum găsirea unui loc de muncă, a unui partener de afaceri sau finanțarea unui proiect european.

În prezent, există 21 de servicii ale Uniunii Europene care funcționează în statele membre:

CENTRUL DE CONTACT EUROPE DIRECT - oferă gratuit răspunsuri la întrebări generale privind Uniunea Europeană, în toate limbile oficiale ale acesteia.

REȚEAUA EUROPE DIRECT - cele 500 centre de informare Europe Direct reprezintă interfața locală între Uniunea Europeană și cetățenii săi. Personalul acestora oferă informații adaptate la solicitările publicului și susține dialoguri despre subiecte privind Uniunea Europeană.

SERVICIUL DE ORIENTARE PENTRU CETĂȚENI - oferă cetățenilor Uniunii Europene informații specifice și personalizate privind drepturile de care beneficiază în baza normelor pieței unice.

SOLVIT - oferă soluții tuturor cetățenilor și întreprinderilor care se confruntă cu probleme transfrontaliere în urma aplicării defectuoase a legislației comunitare de către autoritățile publice.

ECC-NE - rețeaua centrelor europene ale consumatorilor concepută pentru a promova încrederea consumatorilor, Rețeaua centrelor europene ale consumatorilor (ECC-Net) informează consumatorii despre propriile drepturi și oferă consiliere și asistență în ceea ce privește plângerile și soluționarea litigiilor apărute în cazul achizițiilor transfrontaliere.

FIN-NET  - rețeua sistemelor naționale de soluționare extrajudiciară a reclamațiilor (camere de recurs, avocați ai poporului și mediatori), având competențe de gestionare a reclamațiilor consumatorilor transfrontalieri în domeniul serviciilor financiare.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - un „ghișeu unic” pentru întreprinderile europene, în special pentru cele mici și mijlocii (IMM-uri). Rețeaua oferă consiliere practică gratuită și o gamă largă de servicii de asistență în sprijinul întreprinderilor și al inovării, în limba aleasă de dumneavoastră.

EURES - rețea de servicii publice de ocupare a forței de muncă, sindicate și organizații patronale. Prin serviciile sale gratuite, EURES facilitează încadrarea în muncă în alte țări decât cea de origine prin acordarea de sprijin candidaților în găsirea unui loc de muncă peste hotare și prin sprijinirea gratuită a angajatorilor în recrutarea forței de muncă din străinătate.

EURODESK - rețea de centre de informare privind aspecte ale Uniunii Europene de interes pentru tineri.

EURAXESS Services - un „ghișeu unic” pentru cercetătorii care doresc să trăiască și să lucreze într-o altă țară europeană.

CENTRE DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ ajută universitățile și institutele de cercetare să promoveze și să dezvolte educația și cercetarea în ceea ce privește integrarea europeană, încurajează dezbaterile referitoare la chestiuni de interes european și ajută cetățenii să se informeze cu privire la politicile comunitare.

PUNCTE DE CONTACT PENTRU RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE oferă asistență persoanelor care doresc să exercite o profesie reglementată (care necesită calificări profesionale specifice) într-o altă țară europeană.

NARIC - centrele de informare privind recunoașterea diplomelor naționale (NARIC – National Academic Recognition and Information Centres) au drept competență recunoașterea academică a diplomelor și a perioadelor de studiu în Uniunea Europeană și în țările partenere.

EUROPASS - documentele Europass ajută solicitanții de locuri de muncă să își prezinte cu claritate aptitudinile și competențele, făcându-le ușor și clar de înțeles și de apreciat oriunde în Europa.

EUROGUIDANCE - rețeaua unor centre naționale de informare care oferă servicii de orientare profesională în 31 de țări europene.

Afla detalii...

Europa ta

Site-ul Europa ta a fost creat pentru a vă ajuta să vă desfăşuraţi activităţile în alte ţări europene evitând birocraţia şi eventualele probleme.

Studiaţi, lucraţi, călătoriţi, faceţi cumpărături sau locuiţi în alt stat membru? Desfăşuraţi activităţi comerciale în străinătate? Este bine să vă cunoaşteţi drepturile şi obligaţiile.

„Europa ta ” furnizează:
 • informaţii despre drepturile fundamentale pe care vi le garantează legislaţia UE
 • informaţii despre modalităţile de punere în aplicare a drepturilor în fiecare ţară (în măsura în care aceste informaţii ne-au fost furnizate de autorităţile naţionale)
 • date de contact pe care le puteţi utiliza pentru a lua legătura gratuit (prin e-mail sau telefon) cu serviciile de asistenţă ale UE, care vă pot oferi sprijin concret şi personalizat.

Site-ul se adresează în primul rând cetăţenilor europeni şi familiilor acestora (inclusiv membrilor de familie provenind din afara UE).

''Europa ta" conţine 2 mari secţiuni: 
 • Cetăţeni
 • Întreprinderi

Secțiunea "Cetateni" oferă informații utile privind drepturile și obligațiile cetățenilor în Uniunea Europeană precum și modul de exercitare ale acestora. Domeniile abordate sunt:
 • Călătorii
 • Lucrători și pensionari
 • Autovehicule
 • Formalități de ședere
 • Educație și tineret
 • Sănătate
 • Familie
 • Consumatori

Secțiunea "Întreprinderi" reprezintă un ghid online al întreprinzatorului european, oferind informații privind următoarele aspecte ale unei întreprinderi:
 • Începerea activității 
 • Administrare
 • Extindere
 • Piața UE
 • Inovare
 • Responsabilitate
 • Finanțare și sprijin
 • Încetarea activității
Afla detalii...

Anul European al Cetatenilor

Anul european al cetăţenilor 2013 va aduce în prim-plan drepturile care le revin, automat, tuturor locuitorilor Uniunii Europene, în calitate de cetăţeni ai acesteia. Toţi cei 500 de milioane de cetăţeni europeni beneficiază de aceste drepturi în viaţa de fiecare zi, iar avantajele pe care le conferă acestea se răsfrâng şi asupra economiei UE.
Anul european va încuraja dialogul dintre toate nivelurile administraţiei publice, societatea civilă şi întreprinderi, pentru a înţelege cum vă doriţi dumneavoastră, cetăţenii, să arate UE în 2020, din perspectiva drepturilor, a politicilor şi a guvernanţei.

Drepturile cetăţenilor UE sunt înscrise în Tratatul UE şi vin în completarea drepturilor naţionale. De valorificarea acestora beneficiază, pe de o parte, cetăţenii şi, pe de altă parte, Uniunea Europeana în general, atât din punct de vedere economic cât şi din punctul de vedere al sprijinului manifestat de populaţie faţă de proiectul european. 
Raportul Comisiei Europene din 2010 privind cetăţenia UE indică faptul că cetăţenii europeni nu profită din plin de drepturile lor întrucât nu le cunosc. Este vorba în special de dreptul la liberă circulaţie şi dreptul de stabilire în alte ţări ale Uniunii.
Tot în 2010, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene ca 2013 să devină Anul european al cetăţenilor, pentru a relansa dezbaterile privind cetăţenia UE şi pentru a-i informa pe cetăţenii Uniunii despre drepturile care le revin.
Acesta le va prilejui cetăţenilor din Uniunea Europeană ocazia:
 • de a afla ce drepturi şi oportunităţi au în calitate de cetăţeni europeni, în special dreptul de a se stabili şi de a munci în alte ţări din UE
 • de a participa la dezbateri pe tema obstacolelor care împiedică exercitarea acestor drepturi şi de a propune soluţii
 • de a participa la forumuri civice despre politicile şi tematicile europene
 • de a se pregăti pentru alegerile europene din 2014 şi de a participa la viaţa democratică a UE.
Afla detalii...

 • Presedentia UE
 • Comisia Europeana in Romania
 • Anul european al cetatenilor
 • Comisia Europeana
 • Parlamentul European - Biroul de Informare in Romania
 • Europa
 • Jose Manuel Barroso
 • Viviane Reding
 • Dacian Ciolos
 • 50 de ani de Politica Agricola Comuna
 • Tratatul de la Lisabona
 • Europe Direct
 • Your Europe
 • Your Europe Advice
 • Solvit